Tidningen Vi har de senaste två åren tagit sig an ett fåtal utvalda och kvalitativa kundtidningsuppdrag. Bland kunderna finns, förutom Coop, även exempelvis Riksteatern och Akademibokhandeln.

– Vi vill att kundtidningsdelen växer i lagom takt så att vår unika redaktionella kompetens kommer till sin rätt. Det arbetet går helt enligt plan, säger Sofia Wadensjö Karén, vd för AB Tidningen Vi i en kommentar.

– Viktigast för oss är att allt vi producerar är av samma påfallande höga kvalitet, såväl våra egna produkter Tidningen Vi och Vi Läser som våra kunduppdrag. Det är den gemensamma nämnaren, i övrigt håller vi tydligt isär rollerna för de båda verksamheterna,

Coop ville hitta en samarbetspartner som fungerar både för utvecklingsprocessen och för den löpande produktionen av tidningen.

– Vi har beslutat oss för att fortsätta vårt samarbete med Tidningen Vi. Det team som vi får hos dem är mycket väl lämpade att utveckla och producera den tidning som ska lyfta Coop som varumärke hos våra medlemmar. Vi ser nu fram emot att ta vårt samarbete till nya nivåer, säger Thomas Engelhart, vd för Coop Marknad.

Tidningen Vi tog Coops Mersmak från Åkesson & Curry i samband med att de startade sitt kundtidningsförlag 2010.

I Orvesto Konsument tappade Mersmak senast fem procent av räckvidden och når nu 1 189 000 läsare.