McC
ann-ägda digitala byrån MRM Stockholm rekryterar Eric Gullberg, interaction designer, Elin Hedensjö, projektledare, Josephine Li, digital account director samt Christopher Hammarbäck, digital director och account director.

Det innebär att MRM Stockholm nu har 45 medarbetare.

Anledningen till nyrekryteringarna är att byrån har landat flera stora kunder den senaste tiden.

– Tack vare att alla i personalen jobbat målinriktat har vi utöver befintliga uppdrag för kunder som SEB, Vattenfall, Statoil, L'Oréal och SJ också vunnit ett par nya kunder. Därför har vi rekryterat ny talang till byrån, säger Mikael Thiel, vd på MRM Stockholm.

Vilka är de nya kunderna?
– De nya kunduppdragen kan vi ännu inte säga något om, men det är två mycket spännande kunder där hela vårt erbjudande kommer till sin rätt, säger Mikael Thiel.