SVT
Nyheter på nätet ska börja med läsarkommentarer under vissa utvalda artiklar, skriver Medievärlden. Detta samtidigt som många nyhetssajter har sett sig tvingade att stänga kommentarsfälten på grund av den hätska och ibland rasistiska ton som har rådit där.

– Vi kommer att vara väldigt restriktiva, det handlar om att man ska kunna kommentera vissa utvalda jobb, berättar ansvarige utgivaren Ulf Johansson för Medievärlden.

– Utgångspunkten är att vi ska ha resurser nog att ta hand om den här funktionen. Ibland kommer reportrarna som gjort jobbet att hantera och bemöta kommentarerna, ibland kommer det att vara en webbredaktör.

Enligt Leo Wallentin, som är konceptutvecklare för nyheter, sport och samhälle på SVT, handlar det om att få in tips, få igång en debatt eller att få hjälp med faktagranskning.

– Vår grundtanke är att man får de kommentarer man förtjänar. Om man har kommentarer för att få med läsarna i det journalistiska arbetet, då kan man ställa högre krav på inläggen och få en högre nivå, säger Leo Wallentin.