Webben är i dag en central del av SVT:s verksamhet och dess interaktiva utbud växer sig större för varje år– Mycket tack vare SVTi s strategiska tänkande och proffsiga leveranser är SVT idag en betydande aktör också i den digitala världen. Det är vi som lärt svenska folket att använda sig av Play-tjänster och det är vi som satt ribban för hur en sådan tjänst ska fungera. Och vi ska ta den positionen även i fortsättningen: att vara den som alla vill ha med, som alla vill härma, säger SVT:s vd Eva Hamilton i en kommentar.Nu tar man ett steg för att ”skala upp” sin interaktiva verksamhet, öka kunnandet i hela företaget och integrera beställningar och produktion av interaktiva tjänster och program i hela organisationen, enligt Eva Hamilton.

Ansvarig för det arbetet blir nu Lena Glaser, som kom till SVT 2001 och har varit divisionschef för SVTi sedan september 2002. Som programdirektör kommer hon att arbeta med strategier för det interaktiva utbudet och en vidareutveckling av beställarprocessen. – Det ska bli roligt att fokusera på strategiarbetet och vidareutveckla beställarprocessen för det interaktiva utbudet. Samtidigt är det tråkigt att inte längre vara chef för SVTi, en organisation som har utvecklat fantastiska saker under många år, säger Lena Glaser.