Res
umé skrev för några veckor sedan att SVT planerar att sälja kontorhuset och flytta in all verksamhet i Tv-huset, som ligger på samma tomt som Sveriges Radios hus och där alla studior ligger. 

Orsaken är att SVT de senaste åren har minskat sin personal och i dag är 2 070 anställda.

Man vill skapa ett mediehus och tar inspiration av mediehuset MediaCityUK i Manchester där BBC, ITV, Coronation Street, SIS och University of Salford samsas. Man besöker även Schibstedhuset i Stockholm, där SvD och Aftonbladet, liksom Microsoft, sitter.

Det är dessa uppgifter som Stockholms finansborgarråd Sten Nordin (M) tar fasta på när han i en debattartikel i DN skriver:

"Sverige Television offentliggjorde i tisdags (9 oktober 2012) att de flyttar ut ur ett av sina två hus på Gärdet. Detta öppnar för nya möjligheter för både bostäder och studentlägenheter i området. SVT säger att de nu tittar på hur BBC i London framgångsrikt skapat ett mediehus där de delar lokaler med andra aktörer inom mediebranschen. I Stockholm finns det i dag ett mediekluster i Värtan som vuxit fram under åren. En flytt av både SVT och Sveriges Radio till Värtan skulle innebära ett stort lyft för Stockholms nya och framväxande mediekluster. Där finns möjligheterna för SVT och SR att uppnå liknande framgångar som BBC:s i London."

Han menar vidare att en flytt av SVT och SR skulle öppna för uppskattningsvis 500–700 nya bostäder på den mark de befinner sig på i dag.