Det är Tina Brown, chefredaktör, och Baba Chetty, vd för The Newsweek Daily Beast Company, som i dag skriver att pappersupplagan av Newsweek går i graven i början av nästa år.

Det sista pappersnumret kommer att komma ut den 31 december.

Man skriver att man nu i stället kommer att utveckla sina digitala kanaler, sina globala samarbeten och events.

Den nya heldigitala upplagan kommer att heta Newsweek Global och kommer komma ut i enda internationell utgåva, betalas genom prenumeranter och finnas tillgänglig på läsplattor.

Tina Brown och Baba Chetty motiverar beslutet med att 39 procent av amerikaner får sina nyheter från en internetkälla.

”Enligt vår bedömning har vi nått en vändpunkt där vi mest effektivt kan nå våra läsare i ett helt digitalt format. Det var inte fallet för bara två år sedan. Det kommer allt mer bli fallet framöver.”

Man skriver vidare att man fortsatt är dedikerade till Newsweek och att det inte handlar om ”kvaliteten på journalistiken” utan om ”ekonomiska utmaningar kring printpublicering och distribution”.