Garbergs knöt till sig Tallink Silja som ny kund under våren. Samarbetet blev kortvarigt. Koncernledningen på rederikedjan ville ha en internationell byrå med lokal erfarenhet.

I somras fanns Garbergs inte med när Tallink Silja gick ut i en ny pitch för reklamuppdraget i Sverige, Finland, Lettland och Estland. Valet föll på den Amsterdambaserade byrån Lovely.

En byrå där svensken Magnus Olsson är delägare och som dessutom har finska medarbetare. 

Varför tror du att samarbetet avbröts efter så pass kort tid?
– Vi hittade inte varandra i den strategiska dialogen och det gjorde att samarbetet inte utvecklades i rätt riktning, säger Garbergs vd Joakim Landin till Resumé.

Hur viktig kund var Tallink Silja för Garbergs?
– Alla kunder är viktiga hos oss. Men eftersom vi knappt kom igång innan det var dags för ny byråpitch, så hann vi inte bli så viktiga för varandra.