Dela sidan:

Den 11 september presenterade public-serviceutredarna ett förslag om att slopa tv-avgiften och ersätta den med en tv-skatt. I dag står det klart att utredningen skickas ut på remiss utan att behandla finansieringsfrågan.

SVT:s vd Eva Hamilton är försiktigt positiv till beskedet:
–  Vi sitter inte i sjön. Tv-avgiften fungerar fortfarande bra. Men vi ser att den så småningom behöver moderniseras. Därför är vi fortsatt öppna för alternativ, så länge som de tillgodoser våra krav på oberoende, legitimitet och långsiktighet säger Eva Hamilton och fortsätter:


- Själva finansieringen är ju en av de enskilt viktigaste faktorerna för att garantera SVT, Sveriges Radio och UR politiskt oberoende. Därmed faller, precis som utredningen konstaterar, alternativet att göra programbolagens verksamhet till en del av statsbudgeten med årliga politiska prioriteringar.

Eva Hamilton vill nu att frågan får enlösning så fort som möjligt:
- Det vore ett misslyckande av regeringen om den inte lyckas förankra en ny eller modifierad finansiering av public service också över blockgränsen. Särskilt som en fullkomligt överväldigande majoritet av folket inom samtliga partier står bakom ett brett, starkt och oberoende public service. Att ta ställning till alla andra förslag inför ett nytt sändningstillstånd from 2014, när vi inget vet om hur det ska betalas, innebär också vissa svårigheter. Därför hoppas jag på en skyndsam process utan schabbel.Dela sidan: