13
byråer deltog i upphandlingen som Almi har genomfört under hösten. I uppdraget ingår det på sikt att utveckla befintliga och nya produkter inom såväl print som digital och rörlig media.

– Vi vill utveckla och koordinera vår kommunikation och OTW hade det mest attraktiva erbjudandet, säger Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör på Almi i en kommentar.

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser och ägs av staten tillsammans med regionala ägare. Ambitionen nu är att utveckla, koordinera och effektivisera kommunikationen.

– Vi tar nu ett grepp om vår varumärkesstärkande kommunikation. Våra regionala dotterbolag och Almi Invest erbjuds möjlighet att använda OTW för sin redaktionella kommunikation. Målet är att säkerställa kvaliteten och stärka varumärket Almi i hela landet, säger Lars Mårdbrant.