Q-publishing ligger bakom tematidningar såsom "Dina pengar -guide till en bättre privatekonomi". Nu har en konkursansökan lämnats in till Stockholms Tingsrätt. Bolaget går i konkurs efter tre år.

I konkursansökan skriver likvidatorn:

"Såvitt hittills kunnat utrönas är bolaget på obestånd och saknar medel till täckande av likvidationskostnaderna. Jag hemställer därför att bolaget försätts i konkurs"

Resumé har talat med likvidatorn och konkursförvaltaren. Q-publishings konkurs handlar om en tvångslikvidering. Orsaken kan vara att bolaget inte lämnat in en årsredovisning eller inte haft en behörig styrelse.

Verksamheten för Q-publishing är nedlagd och ledningen har lämnat bolaget som har fodringar vind för våg.