Öve
r 915 000 reklamfilmer om de två presidentkandidaterna Barack Obama och Mitt Romney har sänts fram till 21 oktober. Det är en ökning med 44,5 procent jämfört med presidentkampanjen 2008 där 637 000 reklamfilomer hade sänts under samma period, skriver AdWeek.

Över 112 000 reklamfilmer pro-Obama visades under oktobers första tre veckor jämfört med 97 000 reklamfilmer för Mitt Romney.

Det kan förklaras med att Obama-kampanjen har spenderat dubbelt så mycket som Romney-kampanjen under oktobers tre första veckor. 435 miljoner kronor har Obama-kampanjen spenderat jämfört med Romney-kampanjens 202 miljoner kronor.

Totalt har de 15 största spenderarna i presidentvalet lagt över en miljard kronor på reklam bara i oktober. Och då förväntas båda presidentkampanjer lägga det mesta av sitt krut de kommande veckorna innan 6 november.