Ser du planet på ett annorlunda sätt i dag?
– Gripen har vissa förmågor som gör den till en favorit bland piloter. Lätt att manövrera och göra avancerade rörelser och uppdrag med. Nu förstår jag det bättre efter att själv ha fått känna på att flyga 20 meter över vattenytan och knappt 30 sekunder senare vara uppe på ca 9000 meter höjd. En existentiell upplevelse.

Var du rädd?
– Nej, aldrig rädd. Man blir ett med flygplanskroppen, vilket snarare skapar trygghet. Men att uppleva G-krafterna känns ju av såklart. Efter en loop och någon vertikal roll så inser man att krävs mycket fysiskt styrka för att göra detta dagligen.

Fanns det någon pr-aspekt av flygningen?
– Nej, det var en del av att öka min egen förståelse. När jag fick möjligheten kändes det viktigt att anta utmaningen.