FN har utnämnt år 2012 till Kooperationens år. Själva ordet kooperation kan låta mossigt. Samtidigt är kooperativt företagande den företagsform som har starkast tillväxt.

HSB är landets största bostadskooperation och ägs helt och fullt av sina 545 000 medlemmar.  Det innebär att alla som bosparar eller köper en lägenhet hos HSB blir medlemmar och får möjlighet att påverka.

Med kampanjen signerad Welcom vill HSB också visa att det går att driva ett lyckat företag utifrån kooperativa värderingar.

I printkampanjen knyter byrån an till HSB:s historia där man har haft en del i att utveckla bostadsstandarden i Sverige.

Med copytexten: "Arbetare vill inte tvätta sig - men nu finns i alla fall möjligheten." Ett budskap som hänvisar till arbetet med att höja badrumsstandarden i arbetarbostäder från 1920-talet och framåt.

I Welcoms utomhuskampanj för HSB Göteborg har byrån använt sig av abribustavlor på ett  innovativt sätt.