Dela sidan:

I maj skapades en stor debatt i flera medier om Sveriges Radio P1:s reportage "Kluvet land – Ingen är vän med en fattig" som handlade om  25-åriga Frida från Malmö som framställdes som fattig eftersom hon levde under osäkra anställningsvillkor.

I programmet berättar Frida att hon lever under mycket knappa förhållanden, men att hon trots detta inte får hjälp från socialtjänsten. Vad som inte återgavs i inslaget var alltså att Frida ägde en bostadsrätt.

Många riktade kritik mot programmet för att redaktionen kände till att Frida äger en bostadsrätt men att den informationen inte är med i programmet och en stor medial diskussion skapades även om vem som egentligen kan anses vara "fattig".

Nu står det klart att Sveriges Radio P1 fälls av Granskningsnämnden för Radio- och TV för osaklighet. De skriver:

"Nämnden konstaterar dock att för sammanhanget väsentlig information om Fridas faktiska levnadsvillkor utelämnades i programmet, särskilt att hon ägde en bostadsrätt. Mot bakgrund av att Fridas ekonomiska förutsättningar var centrala för programmets framställning anser nämnden att utelämnandet av informationen om att Frida ägde en bostadsrätt medför att programmet blev så vilseledande att det strider mot kravet på saklighet."


Dela sidan: