Det är i en skrivelse till regeringen uttrycker Gunilla Herlitz sin önskan. Det skriver nyhetsbyrån Siren.

DN:s vd och chefredaktör vill tillsammans med tidningens distributionschef Stina Morlin få till ett möte med kulturdepartementet för att visa problematiken med distributionskostnaderna och dess konsekvenser:

"Jag känner stor oro över de allt högre distributionskonstnaderna för de riksspridda morgontidningarna", uttrycker Gunilla Herlitz i skrivelsen

och fortsätter att understryka systemet svagheter:
"Samdistributionssystemet fungerar inte som det är tänkt, att stimulera till så stor spridning av dagstidningar som möjligt genom lika villkor för tidningsdistribution".

Gunilla Herlitz anser att systemet får värst skadeverkningar för rikstidningarna som har högre distributionskostnader än lokaltidningarna.