Värst är utvecklingen för dagspressen. Medieslaget tappade 15 procent av sina intäkter under perioden jämfört med motsvarande period i fjol.

Även den tidigare starka tv-reklamen tappade mark under perioden. Efter ett par starka år dök intäkterna med en procent under det tredje kvartalet jämfört med 2011.

Inte särskilt överraskande är den fortsatta starka tillväxttakten för reklam i mobilen. Totalt omsatte kategorin drygt 100 miljoner kronor under perioden. En ökning med hela 80 procent jämfört med kvartal tre 2011.

Även internet fortsätter att visa tillväxt. Under det tredje kvartalet ökade intäkterna med nio procent jämfört med i fjol. Sökkordsmarknadsföring uppvisar den bästa utvecklingen med en ökning av investeringarna på 25 procent.
– Den svenska ekonomin påverkas alltmer av den svaga internationella konjunkturen och de senaste indikatorerna är svagare än förväntat. Detta påverkar mediemarknaden starkt negativt och även den tidigare så starka tv-reklamen backar under det tredje kvartalet, säger IRM:s vd Madeleine Thor.