Även landsortspressen upplever en period av tillväxt, men det är också storstadstidningarnas sajter som står för merparten av annonsintäkterna.

Annonsintäkterna för morgontidningarna på nätet uppgick till sammanlagt 100 miljoner kronor under tredje kvartalet.
 
– Hittills i år har morgontidningssajternas annonsintäkter ökat med mer än 35 miljoner jämfört med samma period 2011. Om ökningstakten håller i sig under sista kvartalet kommer annonsintäkterna från nätet uppgå till mer än en halv miljard för helåret 2012, säger Fredrik Rogberg, analyschef på TU.

Storstadssajterna stod för 60 miljoner kronor och landsortssajterna för resterande 40 miljoner kronor. Siffrorna kommer från TU Internetbarometer som görs i  samarbete med IRM.

Statistiken redovisar nettointäkter från mer än 60 morgontidningssajter. Kvällstidningarna ingår inte i statistiken.