I u
ppdraget ingår bistå med att ta fram en ny innehållsstrategi för webben inför 2013. Man ska också genomföra kundundersökningar för att kartlägga målgruppens behov av information på webbplatsen.

– Målgruppen är kunder och presumtiva kunder hos gruppens apotek över hela Sverige. Vårt uppdrag är att bidra med verktyg så att Apoteksgruppen blir ännu bättre på att kommunicera med sina kunder. Målet är att stärka kundrelationen både centralt och lokalt, ute hos de enskilda apoteken, säger Titti Ribbnäs Nordcrantz, webbprojektledare hos JG Communication i en kommentar.

Apoteksgruppen ansvarar centralt för den gemensamma webbplatsen för gruppens 157 apotek. Däremot är det upp till respektive apotek att sköta sin egen, lokala hemsida med stöd från centralt håll.

– Vi valde att samarbeta med JG Communication eftersom det är en bra partner med erfarenhet inom just de områden som är viktiga för oss. JG Communication har både journalistisk kompetens och den digitala kunskap som krävs. Dessutom ligger samarbetet bra i tiden eftersom webben blir en allt viktigare kanal på en mycket konkurrensutsatt apoteksmarknad. Apoteksgruppen är redo för att ta nästa steg för att möta den konkurrensen, säger Lisa Johansson, webbansvarig hos Apoteksgruppen i en kommentar.