Dela sidan:

Inspektionen av Bonniers kunddatabas påbörjades i december förra året. Nu konstaterar Datainspektionen att Bonniers hantering av personuppgifter går stick i stäv med personuppgiftslagen.

Det visade sig att Bonnier lagrar information om tidigare kunder i tre år efter att kundrealtionen avslutats.

I sitt beslut skriver Datainspektionen:

"Datainspektionen anser att när mer än ett år har gått sedan kundförhållandet upphörde är relationen mellan näringsidkare och kund så pass svag att en förnyad kontakt från näringsidkarens sida bör ses som inledande av en ny kundrelation".

Datainspektionen vill att Bonnier ska gallra personuppgifter för marknadsföringsändamål senast ett år efter att kundförhållandet avslutats.Dela sidan: