Und
ersökningsföretaget Novus arbetar inom opinion, marknad och strategi med metoder som anpassas efter frågeställning och målgrupp. Nu går man ut i en kampanj för att visa företagets värden.

– Vi ville visa kommunikationsbranschen vad vi verkligen står för. Många tror att vi bara älskar siffror och stapeldiagram men det vi på Novus verkligen brinner för är att förstå svaren och ännu mer människorna bakom svaren. Först då kan man ta fram en relevant analys med verklig affärsstrategiskt värde för våra kunder, säger Torbjörn Sjöström, vd på Novus i en kommentar.

Det kommunikativa konceptet som har tagits fram för detta ändamål heter "mjuka värden bakom hårda siffror" som publiceras i en annonskampanj i branschmedia. På annonserna visas olika starka känslor som byggts upp av siffror.

– Det är en utmaning att göra kommunikation för Novus för de kan ju mäta precis allting! Konceptet handlar om det som Novus levererar: undersökningar som visar vad folk verkligen tycker så vi är väldigt nöjda med det, säger Fredrik Forsling på communitybyrån Special Branding Projects.