Dela sidan:

I dagens papperstidning kunde Resumé avslöja att det blir McCann Ericksons svenske cd Andreas Dahlqvist som blir juryordförande i nästa års upplaga av Guldägget.

Det betyder att reklampriset, som har delats ut sedan 1960, utser ytterligare en bland väldigt många män på ordförandeposten.

Under tävlingens nu 52-åriga historia har endast en kvinna, Forsman & Bodenfors copy Anna Qvennerstedt 2011, varit huvudordförande för Guldägget.
 
Jessica Bjurström, vd för Komm som anordnar Guldägget, menar att när huvudordförande för Guldägget tas fram av Komms styrelse, som består av branschens representanter, gör man en lista som utgår från hur prisbelönt personen är gällande guldägg och internationella priser.

– Det blir alltså rätt mycket historik som man utgår ifrån och som vi alla vet är historien snedvriden när det gäller genusfrågan. Det har funnits en förlegad bild där manliga cd:ar har jobbat med flertalet män i arbetsgrupperna som sedan har vunnit priserna, säger hon.

– Vi börjar med att kolla på hur prisbelönt en person är, men sedan spelar personlighet och ledarskapsförmåga in. Den här människan ska hålla koll på 55 personer och det kräver ett ledarskap vilket ofta kommer från att ha haft en viss roll på en byrå.

Jessica Bjurström hoppas att den stadgeförändring som Komm nyligen genomförde gällande jämställdhet, att "aktivt stötta medlemsföretag i att skapa en god och jämställd arbetskultur med fokus på ledarskap, arbetsvillkor och lönenivåer", ska påverka utvecklingen positivt gällande kvinnor som huvudordförande för Guldägget.

Att det kan lyfta fram fler kvinnor som creative directors och i andra kreativa roller i projekt som syns och sedan premieras i tävlingar.

Hur kommer stadgeförändringen på sikt kunna påverka valet av Guldäggsordförande?
– Det var helt historiskt att vi röstade igenom den och att vi nu aktivt kan jobba med frågor kring genus och mångfald på byråerna ute i landet. Det kommer att bli bättre för nu gör vi något åt det. Nu sitter vi inte bara och förbannar sakernas tillstånd, utan nu är det showing by doing.

Jessica Bjurström berättar att hon lyfte frågan om kvinnorepresentation även på Cannes Lions representationsmöte för två veckor sedan.

– Att om vi i våra respektive länder skickar fler kvinnor till Cannes så kommer de tillbaka med något som ger dem fördelar i karriären. Att det blir en god spiral. Men när jag lyfte det blev det jävligt tyst i rummet. Vi har trots allt kommit ganska långt i Sverige jämfört med många andra länder.

Hur tycker du framtiden ser ut gällande fler kvinnor på ordförandeposten?
– Jag är helt övertygad om att det kommer att komma fler. Vi ser redan nu att det är betydigt fler kvinnor som är med i våra jurys och är ordförande för de olika kategorierna. Då hamnar de på listan för att bli huvudordförande. Det är en utveckling som kommer att ta tid, men vi jobbar för att den ska gå åt rätt håll.


Dela sidan: