Dela sidan:

I natt svensk tid avgörs det amerikanska presidentvalet mellan Demokraternas Barack Obama och Republikanernas Mitt Romney. Det är kampanjer med betydligt större budget än alla svenska riksdagspartiers tillsammans, men trots det blickar många av riksdagspartierna mot USA för att lära sig av deras kampanjarbete.

Resumé har i en enkät frågat samtliga svenska riksdagspartier hur de bevakar de amerikanska presidentkampanjerna och vilka lärdomar de drar till sina egna kampanjer.

Socialdemokraterna
Charlotta Ulvenlöv, webbstrateg

Hur följer ni de amerikanska presidentvalskampanjerna?
– Vi följer kampanjerna på avstånd. Vi ser att satsningarna i sociala medier har blivit större i år. Det är svårt skapa samma entusiasm kring kampanjer som finns i USA. Det är härligt att se hur de kan skapa ett så pass stort engagemang kring politik. Vad kan ni dra för lärdomar av årets presidentvalskampanjer?
– De är extremt bra på att mobilisera gräsrotsrörelsen via sociala medier. De har också utvecklat nya tekniker för dörrknackning jämfört med 2008. Det är lätt att imponeras av hur dessa bitar samspelar med den digitala kommunikationen. Här har vi mycket att lära oss.

Sociala medier fick ett litet genombrott i den svenska valrörelsen 2010.

Vad kommer ni att försöka förbättra till 2014?
– Det är mycket som har utvecklats sedan dess. Vi måste bli bättre på att anpassa den digitala kommunikationen. 2010 gick man ut väldigt brett med sina budskap. Partierna använda samma budskap i alla kanaler. I framtiden måste vi bli bättre på att följa upp vad folk diskuterar och använda det som får mest spridning. Där har man kommit mycket längre i USA. Vad kan man ta med sig från en amerikansk presidentvalskampanj till en svensk valrörelse?
– Man kan låta sig inspireras, men det går inte att överföra det sättet som de jobbar på. Det skulle aldrig fungera. Vi jobbar för ett parti, medan de jobbar för en presidentkandidat. Det finns idéer som kommit upp i samband med presidentvalskampanjerna som vi skulle kunna vidareutveckla. Man måste också ta in att de amerikanska kampanjerna har en helt annan budget  att jobba med. USA har en helt annan tradition när det kommer till kampanjer.

Moderaterna
Per Schlingmann, chefsstrateg

Hur följer ni de amerikanska presidentvalskampanjerna?
– Vi följer utvecklingen på olika sätt, i huvudsak via sajter, media och genom en pesonlig dialog med olika personer.

Har ni folk på plats som bevakar kampanjerna?
– Ja, flera moderater är på plats i olika delar av USA.

Vad kan man dra för lärdomar kring årets kampanjer?
– I år, men i ännu högre grad 2008, kan man lära sig av kandidaternas och kampanjernas förmåga att inspirera "vanliga amerikaner" att agera och kampanja. Sedan är de också duktiga på att använda digitala kanaler som ett sätt för människor att engagera sig.

Hur mycket kan man låta sig inspireras, vad funkar på den svenska opinionen?
– Det man kan lära handlar om deras förmåga att inspirera aktiva - gräsrötter - och hur de använder digitala kanaler i denna del. Samtidigt tycker jag mig se att den amerikanska valrörelsen i ökad utsträckning europeiseras genom att det blir mer fokus på sakfrågor och de olika kandidaternas bild av landet. Det är stor skillnad mellan Sverige och USA och jag tycker att vi ska vara stolta över den utveckling vi ser i Sverige. Här är valdeltagande högre, förtroendet för politiker högre och debatten inför val handlar mer om vad partierna faktiskt vill göra efter valet. Det finns även legala skillnader som påverkar. De har ingen personuppgiftslag, friare regler för tv-reklam och möjligheten för "fristående" organisationer att samla in pengar för att i hög grad ägnar sig åt negativt kampanjande. Det har inte vi och det ska är bra. Vi ska inte lära av det negativa - och inte heller det stora fokus på person istället för politik.

Vänsterpartiet
Ted Bergdahl, kommunikationschef

Hur bevakar ni de amerikanska valkampanjerna?

– Vi bevakar de amerikanska valkampanjerna främst genom att ta del av massmedias rapportering, både nationellt och internationellt. Vi följer också den amerikanska vänsterrörelsens arbete i valtider.

Vad drar ni för lärdomar till ert eget kampanjarbete?
– Det finns en hel del att lära sig av det amerikanska valarbetet, inte minst när det gäller att aktivera och mobilisera partiaktivister och väljare. Den direkta dialogen med väljarna tillhör det positiva i kampanjarbetet. Det som definitivt inte är aktuellt för oss är negative campaigning där de politiska motståndarna smutskastas.

Vad kan ni generellt dra för lärdomar från utländska valkampanjer?
– Att valkampanjer bedrivs på väldigt olika sätt i olika delar av världen. I demokratiska länder ser vi dock en utveckling mot mer av dialog och samtal med väljarna snarare än enkelriktad kommunikation.

Folkpartiet
Nina Larsson, partisekreterare

Hur bevakar ni de amerikanska valkampanjerna?
– Vi deltog med en delegation vid Demokraternas konvent i Charlotte. Vi följer främst den mediabevakning som svensk media erbjuder samt tar del utav kunniga entusiaster inom och utanför Folkpartiet som tillhandahåller rapporter och analyser.

Vad drar ni för lärdomar till ert eget kampanjarbete?
– Obamas kampanj har låga trösklar för att människor ska kunna aktivera sig och på olika sätt göra en insats. Det kan vi lära utav.  Det är dock beklagligt att så stor del utav den amerikanska valrörelsen har en negativ prägel. Detta är ingenting vi vill se i Sverige. Det är stor skillnad på att belysa politiska skillnader och att angripa motståndaren negativt på det personliga planet. Vad kan ni generellt dra för lärdomar från utländska valkampanjer?
– Att bli bättre på traditionellt fotarbete. Så som exempelvis vanliga samtal i fikarum, sprida budskap via social media och dörrknackning.

Kristdemokraterna
Fredrik Hardt, pressekreterare

Kristdemokraterna åkte över med riksdagsgruppen tidigare i höstas. Partiet följde kampanjarbetet både på Barack Obama och Mitt Romneys administration. Pressekreterare Fredrik Hardt fanns med på resan. 


– Vi har inget systerparti i USA så vi stöder ingen specifik kandidat. Vi har inte heller någon som följer valet på något speciellt sätt. Vilka lärdomar kan man dra av kampanjarbetet i USA?
– Hur de använder sociala medier rent tekniskt och kan gå ner på en tydlig målkgruppsnivå. De har lyckats anpassa kampanjerna på ett annat sätt än vad vi har gjort. Det kan vara användbart. Hur mycket kan man tillämpa av de amerikanska presidentvalskampanjerna i en svensk valrörelse?
– Det är lite annorlunda. Eftersom USA har registrerade väljare kan de söka upp på ett helt annat sätt. Vi kan bara se till röststatistiken per område och se vilka delar som har många respektive få kristdemokratiska väljare.

Sverigedemokraterna
Martin Kinnunen, press- och kommunikationsansvarig

Hur bevakar ni de amerikanska valkampanjerna?
– Vi har ingen systematisk bevakning men som intresserad av såväl politik som kommunikation går det inte att undvika att hålla ett öga på presidentvalet i USA.

Vad drar ni för lärdomar till ert eget kampanjarbete?
– Det är svårt att svara på. På grund av bland annat valsystemet, kulturella skillnader och stark grupptillhörighet skiljer sig amerikansk politik i väsentlig grad från svensk. Ta till exempel "negative campaigning" som är vanligt förekommande där, är inte ens tillåtet i TV4 som i princip har monopol på svensk tv-reklam. Det man framför allt kan ta med sig är hur duktiga de bägge kampanjerna är på att entusiasmera ideella krafter. Det talas mycket om kampanjkassor men minst lika viktiga är valarbetarna.

Vad kan ni generellt dra för lärdomar från utländska valkampanjer?
– Det finns mycket att lära. Från amerikanskt håll är det i första hand kommunikativa strategier som är intressanta. Tittar man på länder som är mer lika Sverige så som till exempel de nordiska länderna är det betydligt lättare att hämta även politisk inspiration.

Miljöpartiet
Anders Wallner, partisekreterare

Hur bevakar ni de amerikanska valkampanjerna?
– Vi har några riksdagsledamöter på plats i USA för att bevaka valet och en utlandsavdelning i New York som löpande följer amerikansk politik. Dock är inte USA det landet vi främst studerar inför 2014. Det finns avgörande skillnader mellan ett amerikanskt presidentval och en svensk valrörelse. Jag har personligen lagt mer tid på utbyten med länder som Finland och Tyskland.Vad drar ni för lärdomar till ert eget kampanjarbete?
– Det jag tilltalas av med de amerikanska kampanjerna är deras självklarhet att involvera sympatisörer i sina valrörelser. Der skulle jag vilja att Miljöpartiet var ännu bättre på och inte bara bygga en valrörelse för våra medlemmar. Det mest avskräckande med val som är så personinriktade och i praktiken ett nollsummespel mellan två aktörer är att "negative campaigning" blir centralt. Det vore väldigt olyckligt om de svenska partierna inspirerades av det. Kalla mig gammaldags, men min idé om valrörelser är att partier lyfter fram samhällsproblem och sina lösningar på dessa i första hand - inte vad man ogillar hos sin motståndare.Vad kan ni generellt dra för lärdomar från utländska valkampanjer?
– Det mest inspirerande är när gröna partier lyckas utmana svåra valsystem och traditionella politiska konflikter och vinna val, som de brittiska och tyska gröna partierna lyckats med i till exempel Brighton och Baden-Württemberg. Då har man hittat sätt att bryta igenom och kliva upp ett steg inom politiken.


Centerpartiet
Jonas Nyström, pressekreterare

Hur bevakar ni de amerikanska valkampanjerna?
– Vi följer de båda kampanjerna kontinuerligt från Sverige via nätet. Under valspurten har vi även flera företrädare på plats som följer valet och ger oss löpande info om det politiska innehållet och som också kommer med iakttagelser och tips på kreativa kampanjmetoder. 
Vad drar ni för lärdomar till ert eget kampanjarbete?
– På ett generellt plan är det intressant att se hur man i amerikansk politik har lyckats sänka trösklarna för politiskt deltagande. Känslan är att amerikanska väljare har fler ingångar när det kommer till att uttrycka politiskt engagemang eller delta i politiska aktiviteter. Du behöver inte ha varit en del av en partiorganisation under flera år för att bli en del av en kampanj exempelvis och det finns en annan kultur av att ta politisk ställning offentligt än vad som kanske är vanligt i Sverige. Där har nog alla svenska partier något att lära. Vi måste titta på hur vi kan göra det ännu enklare och smidigare för människor att engagera sig politiskt på ett sätt som passar just dem bäst. Vad kan ni generellt dra för lärdomar från utländska valkampanjer?
– Svårt att säga att vi rent generellt kan lära oss något av utländska valkampanjer. Varje val är väldigt unikt. Däremot följer vi utländska val, inte minst de val där något av våra systerpartier deltar, för att se om det finns frågor eller kampanjtips som går att applicera även i svensk politik och i vårt sätt att arbeta under kampanjer och i valrörelser.Dela sidan: