Dela sidan:

Polismyndigheten i Stockholms län mottog den 19 november en skrivelse från myndighetens rättsenhet. Enligt den polisanmälan som Resumé tagit del av avser anmälan brott mot tystnadsplikten.

Så här uttrycks ärendet i polisanmälan.

"Det kan misstänkas att anställd inom polisen oriktigt utlämnat allmän handling som ej är tillgänglig för envar. Då handlingen ingår i material som publicerats i tryckskrift överlämnas det till JK för bedömning."

I ett första steg kunde handläggaren hos JK inte kommentera vilken tidning den sekretessbelagda informationen publicerades i eftersom det råder förundersökningssekretess.

I en första publicering skrev Resumé att anmälan avsåg en artikel i Aftonbladet efter uppgifter till granskningssajten Brottsanalys. Efter mailkorrespondens bekräftar registratorn på JK att polisanmälan istället rör en text som Dagens Nyheter publicerade.

Beslut om det blir någon förundersökning eller inte avgörs senast den 19 december.Dela sidan: