Dela sidan:

Det var i samband med en artikel i Dagens Nyheter som Polismyndigheten i Stockholms län började misstänka en läcka.

Den 19 november inkom en polisanmälan från myndighetens rättsenhet som avsåg brott mot tystnadsplikten.

Eftersom de sekretessbelagda uppgifterna var publicerade i tryckt skrift blev polisanmälan ett föremål för Justitiekanslern.

"Det kan misstänkas att anställd inom polisen oriktigt utlämnat allmän handling som ej är tillgänglig för envar. Då handlingen ingår i material som publicerats i tryckskrift överlämnas det till JK för bedömning.", skrev Polismyndigheten i Stockholms län i sin anmälan.

Nu kommer JK att inleda en förundersökning i fallet. Det visar ett beslutsunderlag från JK som Resumé har tagit del av.

Justitiekanslern har beslutat att överåklagaren Mats Åhlund vid Riksenheten för polismål, eller den som han sätter i sitt ställe får ansvaret att genomföra förundersökningen.

De uppgifter som publicerades i Dagens Nyheter är ett undantag i meddelarfriheten enligt offentlighet- och sekretesslagen:

"Justitiekanslern finner, mot bakgrund av vad som har framkommit i utredningen, att det tinns anledning att anta att brott mot tystnadsplikt enligt brottsbalken har förekommit genom uppsåtllgt utlämnande av allmän handling vilken Innehålleruppgltter som omfattas av sekretetess enligt offentlighet- och sekretesslagen". Förundersökning ska därför inledas beträffande denna brottsmisstanke.", skriver JK i sitt beslut.Dela sidan: