Dela sidan:

New York Times har lyckats vända en förlust på nästan 40 miljoner dollar till en vinst på drygt 133 miljoner dollar under 2012.

Och för första gången tjänar bolaget mer på sina läsare än på annonserna. Annonsintäkterna sjönk med 3,1 procent mot föregående år, fördelat på sjunkande print-annonsering och ökande webbannonsering.  Print sjönk med 5,6 procent medan webb ökade med 5,1 procent.

Intäkterna för lösnummer och pren ökade med 10,4 procent huvudsakligen till följd av höjt prenumerationspris och ökad andel digitala prenumerationer.

Sammantaget hade New York Times Companys tre tidningar, New York Times, International Herald Tribune och Boston Globe nästan 670 000 digitala prenumeranter i slutet av 2012, vilket innebär en ökning med drygt 13 procent jämfört med 2011.

– Läsarna visar en villighet att betala för den högkvalitativa journalistiken som New York Times och bolagets övriga titlar står för och det kommer att vara en hörnsten i vår startegi för tillväxt, säger Time Companys VD Mark Thompson till New York Times.Dela sidan: