Dela sidan:

I dag kan kommentarer på medierna Facebooksidor inte granskas av PO/PON, men nu vill Pressens samarbetsnämnd undersöka om regelverket kan ändras så att även dessa faller inom ramen för PO/PONs uppdrag.

Så gott som alla mediebolag har i dag en närvaro på Facebook, men det är långt från alla som använder sidorna som något annat än en envägskommunikation.

– Vi behöver ha ett regelverk som är i takt med tiden, säger PO Ola Sigvardsson. Därför vill vi se om det är möjligt att vi även ska granska typer av sociala medier där medier med en ansvarig utgivare har ett utrymme.

Pressens samarbetsnämnd har nu tillsatt en arbetsgrupp bestående av, förutom Ola Sigvardsson, Journalisförbundets vice ordförande Ulrica Widsell, Hans Larsson från Sveriges Tidskrifter, Björn Häger från Publicistklubben och Per Hultengård från Tidningsutgivarna.

– Vi har hållit ett första möte och ska nu inhämta information och leta efter insatta personer som kan hjälpa oss att få en så bra lösning som möjligt.Dela sidan: