Dela sidan:

Omsättningen för Sveriges Annonsörer uppgick förra året till 22 476 000 kronor och resultatet till 764 000 kronor före skatt. Och för tionde året i rad ökade antalet medlemmar och uppgick vid årets slut till 551 stycken.

– Vi har, trots den svaga ekonomiska utvecklingen i näringslivet, haft en bra tillväxt med medlemsföretag och märkt en ökad efterfrågan på rådgivning och utbildningar. Vi stärker därmed vår position som världens största annonsörorganisation, konstaterar Anders Ericson, vd för Sveriges Annonsörer.

Värt att nämna är att organisationen har gjort investeringar i nya egna konferenslokaler och immateriella anläggningstillgångar för drygt 2,2 Mkr under 2012.

– Det är glädjande att se hur Sveriges Annonsörer blir en allt viktigare organisation för svenskt näringsliv, inte minst då över 50 procent av Sveriges totala investeringar i marknadskommunikation och reklam kommer från våra medlemsföretag, säger Anders Ericson.Dela sidan: