Dela sidan:

Under de senaste veckorna har bland annat Dagens Industri och Dagens Nyheter meddelat att de har övergivit TS upplagemått. Igår meddelade även Mentor Online med sina 26 facktidskrifter att de lämnar TS. För snart tre år sedan valde Aftonbladet att sluta redovisa sina upplagesiffror.

– Det är olyckligt att några av Sveriges ledande dagstidningar väljer att lämna upplagemåttet. Det är ett felaktigt beslut och tidningarna borde snarare sträva efter att erbjuda fler mått som ger annonsörer och mediebyråer än mer information kring vad de faktiskt köper. Att lämna ett mått utan att erbjuda någonting bättre är att gå i fel riktning, säger Staffan Slörner, vd på Sveriges Mediebyråer.

Motiveringen till tidningarnas agerande är bland annat att de anser att upplagemåttet inte längre avspeglar tidningarnas verklighet. Visserligen är räckviddsmåttet den viktigaste parametern vid köp av annonser men att ha en reviderad upplaga är en hygienfaktor för en mediekategori som redan lider av tröga och svårplanerade mätvalutor.

– Detta är till stora delar ett resultat av att papperstidningen tappar i upplaga, något tidningarna försöker dölja genom att istället skylla på att TS-måttet är otidsenligt. Vi vet dock att transparens mellan annonsörer och medier är den bästa vägen till bättre affärer. Och därför riskerar detta att skada tidningarnas annonsvolymer ytterligare, samtidigt som det stärker övriga medieslag, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.Dela sidan: