Dela sidan:

Konsumentverket gillar inte att SMS-lån marknadsförs som billiga och gratis och begär därför in yttrande från 11 bolag som verket anser handlar i strid med marknadsföringslagen.

Lånen marknadsförs som "gratis", "marknadens billigaste lån" och "helt utan avgifter", vilket KV anser går stick i stäv med marknadsföringslagens krav på måttlighet och återhållsamhet.

Bland annat skriver verket i sina beslut: "Marknadsföring som framställer krediten som en helt bekymmersfri lösning på konsumentens eventuella ekonomiska problem får anses strida mot god sed. Detsamma gäller sådan marknadsföring som lockar konsumenten att fatta ett oöverlagt beslut om att binda sig för krediten.

Marknadsföring av kredit bör i princip vara neutral i den meningen att den bör överlåta åt konsumenten själv att avgöra i vad mån krediten är förmånlig för honom eller henne".

Bolagen har nu fram till den 11 mars att komma med yttranden.Dela sidan: