Den reklam som är mest intressant och effektiv är oadresserad direktreklam, en position som har stärkts under det senaste året.

Jämfört med till exempel banners och tidningsannonser, är oadresserad reklam den som får flest konsumenter att utnyttja erbjudanden. Detta enligt en undersökning från konsultföretaget Icebreakers, med material insamlat under augusti 2012: "De svenska konsumenternas reklamval".

Undersökningen kommer att presenteras i sin helhet den sjunde mars
under Mediedagarna i Göteborg, då även ett seminarium om miljöpåverkan kommer att hållas, i Svensk Direktreklams regi.

– Ur miljösynpunkt har direktreklam en väldigt liten påverkan i det
stora hela, då 90 procent av allt papper återvinns, menar Karin Sorte,
marknadschef på Svensk Direktreklam.