Dela sidan:

Planen är att dra ner antalet anställda på Mittmedias tidningar med 150 personer under en treårsperiod. Men eftersom så pass många accepterade ledningens erbjudande om avgångsvederlag, är minskningen för 2013 redan klar.

– Det är tillfredsställande att konstatera att vi kommer att klara 2013 års planerade nedbemanning genom frivilliga lösningar, säger koncernchefen Thomas Peterssohn.

Erbjudandet har varit riktat till äldre medarbetare och inneburit att det gått att få upp till 22 månadslöner om de sagt upp sig frivilligt. Medarbetarna kommer att lämna koncernen vid olika tidpunkter under året beroende på överenskommelser med sina respektive chefer.

– Det är väldigt mycket kompetens som försvinner, säger Mittmedias journalistklubbsordförande Ragna Fahlander. Det är alltid trist när medarbetare försvinner så här, men det är skönt att vi inte behövt gå till uppsägningsförhandlingar, åtminstone inte i år.Dela sidan: