– Frågan hör hemma hos våra politiker, säger Eva Hamilton.

Hon hänvisar till att riksdagen beslutade om en lag år 2006, vilken säger att alla apparater som kan tas emot av en hel tv-kanal: "oavsett om det är SVT:s eller någon annans, är att betrakta som en tv-mottagare och därmed avgiftsbelagd."

Hon menar också att det inte spelar någon roll om tjänsten är gratis eller kostar pengar:
– Först i höstas blev denna del av lagen verklighet, då TV4 lade ut sina kanaler på internet. Under våren har också Telia, Tele 2, 3, Magine och SVT börjat erbjuda denna tjänst. Radiotjänst måste följa den lag som finns - inte ens vi på SVT, UR och Sveriges Radio - som ju äger Radiotjänst - har något inflytande i denna fråga, säger Eva Hamilton.

Hon understryker också att problemet är ganska begränsat då 97 procent av befolkningen har en traditionell tv-apparat.