"2012 var ett konsolideringens år, efter ett år av kraftig tillväxt var målsättningen att samla styrkorna och fortsätta att bygga starka fundament för framtiden."

Så beskriver JMW Kommunikation händelseutvecklingen under 2012. Byrån redovisar en nettoomsättning på drygt 25,2 miljoner kronor för helåret 2012, vilket kan jämföras med cirka 26,2 miljoner kronor för 2011.

Resultat efter finansiella poster, finansnetto, hamnar på strax över 900 000 – att jämföra med drygt 2 miljoner kronor för 2011. Det vill säga en resultatminskning med strax över miljonen.

Byrån skriver att: "Trots en sviktande konjunktur och minskad omsättning ökade byråintäkten under året vilket vi är stolta över."

Styrelsen delar ut 450 000 kronor till aktieägarna – Björn Mellstrand äger 66,7 procent av aktierna, Joakim Karlsson 33,3 procent och Brit Stakston 11,1 procent.

Byrån har ökat antalet anställda från 19 till 22 personer i genomsnitt under det gångna året, varav 10 är kvinnor.

I förvaltningsberättelsen konstaterar JMW också att ett stort steg togs under året då man anställde en byråchef och att man som ett första initiativ har inlett en större satsning på kompetensutveckling.

Byrån gläds också över att man har vunnit pris i Spinn-kategorin bästa business-to-business-kampanj med Jobba hemma-dagen för Microsoft. Bidraget vann också silver i kategorin bästa integrerade kampanj.

JMW har även dragit sitt första dotterbolag under året – JMWx, vilket erbjuder tjänster kring varumärkesupplevelser.