Dela sidan:

Gotlands kommun har gett ut den officiella Almedalstidningen med hjälp av Gotlands Media. Bolaget Almedalsguiden tar nu över utgivningen i stället. 


Bakgrunden är stora problem i samband med utgivningen av den förra utgåvan:
– Vi hade en hel del problem med tidningen i somras, säger Almedalsgeneralen Karin Lindvall.

Gotlands Media, där både Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar ingår, lyckades bland annat tappa bort detaljerad information om vilka rum besökaren skulle gå till då man exempelvis befann sig i större lokaler som högskolan:
– Vi fick ta fram Excel-filer som vi stod och delade ut i entrén, säger Karin Lindvall.

Ett ytterligare problem var att programinformationen för eftermiddagarna för de första Almedalsdagarna försvann:
– Vi lämnade all information som behövdes för att göra tidningen, men Gotlands Media förlorade delar av datainformationen i sin egen produktion, säger Karin Lindvall.

Då plötsligt dök det upp en aktör som sade att man var intresserad av att göra tidningen i stället. Det vill säga Almedalsguiden.

Den drivne entreprenören Pigge Werkelin är ledamot i Almedalsguiden. Hur påverkade det ert beslut?
– Vi tittar bara på om avtalsparten fungerar i ett kommunalt sammanhang. Pigge har inte att göra något med vårt beslut, utan vi har endast haft kontakt med bolagets vd Gunnar Danielsson, säger Karin Lindvall.

Kommunen inledde diskussionerna i höstas och lät de båda bolagen, det vill säga Gotlands Media och Almedalsguiden, presentera sina förslag.

Valet föll alltså det sistnämnda bolaget:
– Vi tyckte att de hade bättre struktur, synbarhet och format. För oss är det också viktigt med miljövänligt papper och man föreslog samtidigt en guide stor som en pocket, säger Karin Lindvall.

Almedalsguiden ger ut tidningar som delas ut på flyget och båten:
– För oss var det viktigt att ha en känd aktör.

Hon räknar med att den nya Almedalstidningen ges ut i cirka 20 000 exemplar.

Kommunen behöver inte betala leverantören något för att ge ut tidningen, utan moroten är att leverantören får möjlighet att kalla sig officiell programtidning. Men det ställs tuffa krav:
– Vi följer upp hur produkten uppfattas. För oss är det viktigt att besökaren tycker att den är ett bra hjälpmedel och att den fungerar som en vägvisare när man rör sig i Almedalen, säger Karin Lindvall.

Kommunen har levererat Almedalstidningen i 5-6 år. Dessförinnan erbjöd man kopierade programskrifter.Dela sidan: