Dela sidan:

– Entusiastiska nyhetskonsumenter håller sig uppdaterade oavsett var de befinner sig och använder sig av samtliga digitala enheter de har tillgång till, säger Jim Egan, vd för BBC Global News Ltd i en kommentar.

Brittiska BBC har med hjälp av Insites Consulting genomfört en studie som omfattar 3 600 personer i Australien, Singapore, Indien, Förenade Arabemiraten, Sydafrika, Polen, Tyskland, Frankrike och USA.

Tanken med studien är att fastställa den ökade effekten av nyhetskonsumtion via TV, smartphones, läsplattor och bärbara datorer.

Studien visar bland annat att läsplatteanvändare är den grupp som tittar allra mest på nyheter – 43 procent säger sig titta mer på tv än för fem år sedan.

Här används läsplattan som en second screen – det vill säga man använder läsplattan parallellt med att man tittar på tv. Det blir också allt vanligare att söka nyheter via och tillsammans med andra digitala enheter – 83 procent säger att man tittar på tv samtidigt som man använder en annan digital enhet.

– Det har spekulerats om ifall smartphones, bärbara datorer och läsplattor skulle ha en negativ inverkan på TV-tittandet, men denna studie har visat att dessa enheter fungerar bra tillsammans och att det dessutom totalt sett ökat nyhetskonsumtionen, säger Jim Egan i en kommentar.

TV är ändå den dominerande nyhetskällan med 42 procent av användarna, medan laptops ligger på 29 procent, smartphones 18 procent och läsplattor 10 procent.

Nyhetskonsumenterna förväntar sig också lika mycket reklam i mobilen och läsplattan - 84 procent respektive 79 procent - som via tv och online - 87 procent respektive 84 procent.

En av sju uppger också att man har svarat på en mobilannons någon gång under den senaste månaden, medan motsvarande siffror för TV är fem och stationära datorer fyra.

Smartphones och laptops är mest populärt under arbetsdagen – toppen sker 13, medan tv-tittandet, kanske inte helt oväntat, ökar dramatiskt från 17 och framåt med en topp vid 19.

Studien visar också att gruppen 25-34 år allra mest intresserade av nyheter.

Då det sker extraordinära nyhetshändelser väljer konsumenter tv i första hand TV, 42 procent och sedan följer 66 procent upp händelsen genom att undersöka rapporteringen på nätet.

Studien visar också att man ser nationella och internationella nyheter som allra viktigast - 84 respektive 82 procent, medan lokala nyheter ligger på 79 procent, finansiella- och affärsnyheter 61 procent, sportnyheter 56 procent och kultur- och nöjesnyheter 43 procent.

Gruppen som ingår i studien är höginkomsttagare med tillgång till minst tre digitala enheter.Dela sidan: