Facebook-aktien introducerades i maj förra året. 381 Nordnet-kunder på den svenska marknaden valde att köpa aktien och i hela Norden hade man totalt cirka 700 kunder.

Kunderna har flytt aktien sedan dess – nu är man nere på 284 kunder i Sverige och cirka 500 i Norden.

Uppgifter i media gör gällande att Facebook släpper en egen telefon på torsdag denna vecka, men Nordnets sparekonom Günther Mårder tror inte att det får någon större långsiktig effekt på aktien. Han räknar i stället med en fortsatt nedåtgående trend:

– Facebook är betydligt mindre hajpat bland privatspararna nuförtiden än vid lanseringen av aktien, säger han.

Han menar att det skadade bolaget när det blev känt att det inte bara gick att köpa utrymme och likes, utan även skapa fejkade likes. En ytterligare förklaring är att antalet aktiva kunder har sjunkit.

Resultatet har inte låtit vänta på sig – oktober var den sista månaden som Nordnet-kundernas köp översteg försäljningen av aktien.

Günther Mårder, som ju bland annat har ett förflutet som vd för Aktiespararna, har knappt varit med om något liknande tidigare.

– Man måste komma ihåg att det är en ny aktie och mig veterligen får man gå så långt tillbaka som till när TeliaSonera-aktien introducerades då man faktiskt började sälja av aktier redan inom ett år efter lansering, säger Günther Mårder.

På 1990-talet var det också vanligt med snabba försäljningar, men då rörde det aktier där staten subventionerade köpet och hela idén var att sälja av snabbt.
– Så här har det inte varit under de senaste 10-15-åren. Så det är mycket anmärkningsvärt, säger Günther Mårder.

Hur tror du att en eventuell telefon-lansering ändå kan påverka aktien?
– Facebook har stora strukturella problem så bolaget måste snarare visa hur man skapa kassaflöde av kommunikationen mellan bolagets kunder, säger Günther Mårder.

Facebook-aktien är idag nere på 25,5 dollar. I augusti-oktober såg det  inte så mycket bättre ut.

Aktien snittade ungefär 20 dollar och visade en lägst notering på 17,73 dollar och en högsta notering på 38,23 dollar, enligt Günther Mårder.

Facebook-aktien fick dock en svag vändning då börsen vände uppåt under november, men sedan dess har aktien fortsatt att dala.

Günther Mårder ser ingen enkel lösning för Facebook. Bolaget kan visserligen skapa en kortsiktig ökning och blidka aktiemarknaden, men då måste man tumma på användarnas integritet, vilket straffar sig i längden.

– Om Facebook väljer den vägen tar man enorma risker med sin affärsmodell, säger Günther Mårder,

Nordnet menar också att Facebook har nått sin peak när det gäller antalet användare i Sverige och Norden – det vill säga om man utgår från nyckeltalet aktivitet per användare – många ligger ju vilande.

– Det är en trend som inte bara finns i Sverige, utan även på andra marknader. Det är mycket alarmerande, säger Günther Mårder.

Han menar att Twitter och Instagram växer betydligt snabbare just nu, vilket är rätt intressant med tanke på att bolagen använder delkar av Facebooks funktioner med bilddelning och liknande och skapat affärsmodeller kring detta, resonerar Günther Mårder.

– Vi ser att alltfler privatanvändare ifrågasätter om det verkligen är värt att lägga all den tid som man gör på Facebook, säger han.

Günther Mårder exemplifierar också med hur snabbt maktskiften kan ske i den digitala världen.

Lunarstorm härskade vid millennieskiftet, ett år senare tog Playahead över och kort efter det Facebook.

– Vi ser visserligen att antalet användare växer hos Google+ just nu, men det beror på att man utgår från en obefintlig nivå, säger Günther Mårder.

Han menar visserligen att Facebook har lidit något på grund av negativa valutaeffekter – dollarn hade en lokal topp på 7,20 kronor då aktien noterades och ligger idag på cirka 6,50 kronor:

– Facebook kan säkert öka vinsten under de närmaste kvartalen, men oavsett det så fortsätter aktivitetsnivån bland användarna att sjunka. Det är en utveckling som inte håller helt enkelt. Det är först nu när alla papper har lagts på bordet som vi har börjat inse vidden av bolagets strukturella problem, säger Günther Mårder.