Dela sidan:

Tidningsutgivarna, TU, gick till angrepp mot Sveriges Radio i veckan angående den senares kommande nyhetssajt.

TU menar att konkurrensen snedvrids då SR konkurrerar om kvalitetsjournalistik med statliga medel. SR har i sin tur besvarat det hela med att man bara är ett oberoende alternativ i allmänhetens tjänst.

Aftonbladets chefredaktör Jan Helin menar, i sin senaste blogg, att manegen är krattad för att han ska rasa mot SR:s nya sajt. Inte minst med tanke på vad SR skrev i sin personaltidning.

Han lyckas dock inte bli arg – och han försöker verkligen, utan han hamnar snarare i ett tillstånd av förundran.

Hans förundran bygger bland annat på det faktum att alla svenska utgivare gått samman i nya organisationen Utgivarna just för att undvika reglering av journalistiskt innehåll.

Jan Helin menar ändå att konflikten drivs av att media konvergerar på grund av nya konsumtionsmönster och han räds inte SR:s nya sajt.

"I tider där kommersiella medier pressas hårt av ekonomiska realiteter har public service en viktig roll att driva utvecklingen av journalistisk kvalitet.", skriver Jan Helin i sin blogg.

Han köper dock inte SR:s argument om att det statliga bolaget inte konkurrerar med kommersiella alternativ.
"Det är självklart att de gör. Läsare, lyssnare och tittare har bara 24 timmar på dygnet och hanterar max två skärmar samtidigt. De kommer att konsumera de nyhetskällor som de tycker bäst svarar mot deras behov.", skriver Jan Helin.

Han efterlyser också lite mer ödmjukhet i kombination med en förståelse för att: "publik service inte kan agera hur som helst med statligt beslutade miljarder i ryggen utan att det får effekter på mediemarknaden."

Här exemplifierar han bland annat med hur public service sprider sitt innehåll via Youtube, vilket i sin tur innebär att Google kan tjäna annonspengar på licensfinansierat innehåll.

Jan Helin menar att den enda vägen att gå är vara bättre än andra och att onlinejournalistiken leder till att vissa kvalitetsbegrepp ställs på ända.

"Förenklat kan man hittills konstatera att bilder, listor, tydliga åsikter, personliga texter, humor, gulliga katter och skarpa vinklar ökar klickande och delandet. Det är inte självklart kvalitet enligt redaktörer på medier som gillar att klassa sig som kvalitetsmedier.", skriver han.Dela sidan: