Priset Placebrander of the Year är nytt för åt. Priset delas ut i samband med Placebrander´s Day den 16 maj i Jönköping. Priset går ut på att premiera insatser som har stärkt en plats varumärke i det att man ha genererat flera invånare, besökare, evenemang, investeringar och etableringar.

En av de nominerade är Luleå.
Här kör man konceptet Original Luleå Story, vilket lyfter fram olika berättelser från Luleå-borna via alltifrån annonser och sajter till appar, magasin och filmer.

Andra nominerade är Norrbotten. Här har sex kommuner deltagit i Centeks destinationsprogram Dags att designa Norrbotten, vars syfte var att lyfta fram kommunernas identitet och unikitet för att på så sätt göra dem attraktiva.

Nyköping har också nominerats för sin kampanj Bo i Nyköping, som är inne på sitt 17:år och varje vår och höst kör man annonser i Stockholms t-bana för att locka barnfamiljer att flytta till Nyköping.

Den sista nominerade, nomineringarna är utan inbördes rangordning, är Örebro för sin uppmaning Skaffa ett liv.

Här gick upplägget ut på att punktmarkera Sveriges IT-talanger. Dessa uppmanades sedan att Googla sitt eget namn och mötes av en unik Google-annons med ett personligt tilltal.
Kampanjer går ut på att stärka Örebros attraktivitet vad gäller att locka IT-kompetens.

Juryn består av Olle Wästberg, som bland annat har varit generaldirektör för Svenska Institutet och svensk generalkonsul i New York, Maria Ziv, som har varit marknadschef på Visit Sweden under åtta år, Julian Stubbs, som är mannen bakom Stockholm – the Capital of Scandinavia, Charlotte Mellander, som är professor vid Högskolan i Jönköping och arbetar med Richard Florida som grundat The Creative Class Group och slutligen Lisa Lindström, som är vd för den digitala designbyrån Doberman.

Organisationen Placebrander ligger bakom priset.

Organisationen arbetar med att sprida information och kunskap kring platsmarknadsföring. Dels genom bland Placebrander Trend Report, dels genom just nya priset Placebrander of the Year.