Dela sidan:

Interpublic Group, IGP, med reklambyrån McCann i spetsen kammar hem ett ytterst prestigefullt uppdrag – Zurch Insurance Group.

Matias Palm Jensen har varit djupt involverad i pitchen:
– Det är ett av världens största försäkringsbolag. Det är inte så många stora globala pitcher man blir inbjuden till av den här kalibern, säger han.

Han tycker dock att det är Zurichs uppgift att förklara vad som fällde avgörande, men tror ändå att nätverket som sådant var till byråns fördel.
– Många tror att man är global bara för att man befinner sig på internet, men det gäller  att ha strukturer över många länder. Det är också viktigt att känna till vilka regionala egenheter och aspekter som gäller i de olika länderna, säger Matias Palm Jensen.

Han menar att kommunikationen för att försäkringsbolag i exempelvis Brasilien kan skilja sig västentligt åt i förhållande till kommunikationen för ett försäkringsbolag i ett land som Schweiz.

McCanns avtal med Zurich löper under flera år. 
Matias Palm-Jensen menar att försäkringsbranschen har stora utmaningar framför sig:
– Bankvärlden ligger exempelvis betydligt längre fram än försäkringsbranschen inom det digitala området, säger Matias Palm Jensen.

Han berättar också att han gästade Mobile World Congress i Barcelona i februari. Här är trenden tydlig sedan ungefär två år tillbaka. 
Experterna räknar med att den stora utvecklingen kommer att ske inom hälsoområdet samt inom försäkringsbranschen, enligt Matias Palm Jensen.

Här är ett exempel att man som försäkringsbolag kan låta försäkringspremien öka eller minska i förhållande till personens körstil.

Matias Palm Jensen menar dock att försäkringsbranschens allra största utmaning består i att komma närmare kunden:
– Jag tror att man tänker att det finns lite av en dresscode när det gäller kommunikation för försäkringsbolag och en dresscode för försäkringsmäklare. Men nu är det inte så längre, utan allt har börjat bli mer personligt, säger Matias Palm Jensen.

Det finns ofta massa klausuler när man väl vänder sig till försäkringsbolaget när man har råkat ut för något?
– Jo, här måste man bli mer transparent. Det är såklart en kostnadsfråga vad konsumenten är beredd att betala, men det är klart att det går att förändra synen på försäkringsbolag, säger Matias Palm Jensen.

Ett försäkringsbolag handlar ytterst om att ju fler som går ihop desto säkrare är man – försäkringsbolaget fungerar som mellanhand, resonerar Matias Palm Jensen.

Han påtalar samtidigt att Zurich är väldigt stora inom B2B-området.

Zurich är mig veterligen ett av de allra tyngsta försäkringsbolagen med riktiga anor?
– Jo, men Zurich måste förändra bilden av sig och hänga med i sin tid. Vinsten är verkligen en stor fjäder i hatten. Det går bra nu, säger Matias Palm Jensen.Dela sidan: