Dela sidan:

Ägarna KF har tillsammans med företrädare för tio konsumentföreningar beslutat att bilda det nya bolaget Coop Sverige AB. Med omorganisationen hoppas man kunna förbätttra resultatet med två miljarder kronor för Coops svenska verksamhet.

Den omstuvade organisationen innebär att KF:s vd och koncernchef Frank Fiskers tvingas lämna sitt uppdrag. Johnny Capor, KF:s vice vd och finansdirektör, tar över som tillförordnad koncernchef. Det rapporterar TT.

I ett pressmeddelande som skickades ut i morse förklarar KF att överenskommelsen med konsumentföreningarna, som sammanvägt står för 95 procent av omsättningen i Coop, som en "historisk avsiktsförklaring".

"Genom ett nytt bolag, Coop Sverige AB, säkerställs en kostnadseffektiv och sammanhållen organisation med det mandat, den beslutskraft och styrning som krävs för att möta konkurrensen på dagligvarumarknaden", skriver KF i pressmeddelandet.

Coop Sverige AB kommer att ägas av KF som utfärdar ägardirektiv. Dens stödverksamheten som är kopplad till butiksdriften, som i dag bedrivs i olika dotterbolag till KF eller i föreningarna samlas nu i det nya bolaget.

"Vi har alltid samverkat inom kooperationen. Men aldrig fullt ut och med tillräckligt tydliga krav på varandra. Nu ska vi visa våra medlemmar, kunder och leverantörer vad vi kan när vi samverkar", skriver KF:s ordförande Anders Sundström som kommenterar vd-bytet i pressmeddelandet:

"Genom de förändringar som sker förändras rollen som vd för KF och hela styrningen flyttas till det nya bolaget Coop Sverige AB. Till detta bolag kommer en ny vd att rekryteras."

Under 2012 gjorde KF en förlust efter finansiella poster på 956 miljoner kronor. 2011 landade förlusten på 1.147 miljoner kronor. I bokslutsrapporten hette det att målet är att nå ett positivt resultat 2013.
Dela sidan: