Dela sidan:

Anna Toss är utomäktenskaplig dotter till Lukas Bonnier. Hans inomäktenskapliga barn och barnbarn fick under åren 1947–1984 ett antal andelar i Bonnierföretagen i gåva. Anna Toss har hävdat att dessa gåvor är likställda med testamente, och därmed ska återbäras.

I en dom i tingsrätten förra året gick domstolen helt på Bonnierfamiljens linje. Anna Toss överklagade till Svea hovrätt, men inte heller hovrätten ansåg att hennes argumentation räcker för att visa att det handlar om gåvor som kan likställas med testamente.

Så här skriver hovrätten bland annat i sin dom:

"Om Lukas Bonnier istället för att ge bort kvarvarande bolagsandelar 1984 hade behållit dem till sin död, hade det inneburit att Anna Toss arvsrätt hade omfattat även värdet av dessa andelar. Detta hade kunnat innebära att reglerna om hembudsskyldighet blivit tillämpliga, vilket i sin tur hade kunnat få till följd att Lukas Bonniers familjegren efter inlösen från andra bolagsmän hade förlorat ytterligare inflytande i bolagen. /.../ Sammanfattningsvis anser hovrätten att utredningen i målet inte leder till bedömningen att syftet med 1984 års gåvor företrädesvis varit att ordna successionen av bolagsandelarna. Det är således inte heller bevisat att dessa gåvor genomförts under sådana omständigheter eller på sådana villkor att de till sina syften är att likställa med testamente."

Lukas Bonnier, som avled 2006, var sexbarnsfar, med barnen Jacqueline (1944), Daniel (1947), Jan och Peder Bonnier (båda 1949), Anna Toss (1962, med Margareta Toss) samt Jonas Bonnier (1963).

Resumé har varit i kontakt med Jonas Bonnier, avgående vd för Bonnier AB. Han vill inte ge någon kommentar utan hänvisar till sina advokater.

I fjol när Bonnierfamiljen vann i tingsrätten tyckte Jonas Bonnier att det ”naturligtvis var tillfredställande”, enligt hans ombud Rolf Andersson från Nord & Co Advokatbyrå.Dela sidan: