Dela sidan:

Förvaltningsrätten i Luleå har nu formellt bekräftat Radiotjänsts rätt att påföra alla som har tillgång till en dator med internetanslutning en tv-avgift. Detta oavsett om vi använder den för att titta på tv och oavsett om vi ens äger datorn i fråga. Allt enligt en lag från 1989, då dagens medielandskap inte ens var påtänkt.

Frågan är om något liknande över huvud taget ens har diskuterats någon annanstans i världen? När sedan domsluten ifrågasätts i media hänvisar företrädare för Radiotjänst pliktskyldigt till den formella ordalydelsen i den sedan länge förbisprungna lagstiftningen. Utan att ens vilja diskutera det absurda i hela situationen.

Internetanvändare i hela världen har också tillgång till delar av SVT:s utbud, om inte annat via sajter som dold.se med flera, även om de i likhet med många svenska internetanvändare inte tittar på svensk tv via datorn. Ska de också påföras en avgift? Eller är dessa undantagna enligt någon finstilt formulering om att det endast gäller svenska hushåll?

Ännu intressantare blir det förstås när de överspelade lagstiftarna inom kort ska utveckla lagen till att även omfatta surfplattor och smartphones.

Varför har det då blivit så här konstigt? Den senaste offentliga utredningen föreslog på goda grunder att systemet med tv-avgifter skulle avvecklas och att public service-verksamheten i stället skulle finansieras via skattsedeln. Ett av flera tungt vägande skäl för detta är att undvika det relativt omfattande licensskolket och på sikt den enda logiska lösningen för den framtida finansieringen av SVT, SR samt UR vid sidan av en öppnare inställning till reklamfinansierad tv.

Utredaren kördes då över av våra politiker, gissningsvis för att till varje pris hålla nere det mer synliga och politiskt betungande skatteuttaget. Här kommer ett besparingstips för Anders Borg & Co: Sverige behöver bara en gemensamt finansierad tv-kanal – sälj ut den andra och använd pengarna för att göra bättre program.

Hur mycket byråkrati, hur stora kostnader, hur mycket orättvisor ska vi behöva tåla för att hålla en sedan länge dödsdömd finansieringsform under armarna?

Anders Ericson
vd, Sveriges AnnonsörerDela sidan: