Dela sidan:

Pr-byrån Jung fortsätter att röna framgångar både på det kreativa och finansiella planet.

Under 2012 slog de återigen intäktsrekord. Byråintäkten uppgick till 46,4 (37,3) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster landade på 9,2 (7,4) miljoner kronor.

Det ger en rörelsemarginal på 19 (20) procent. Hela vinsten balanseras i ny räkning, vilket innebär att ägarna inte unnar sig någon utdelning.

Medeltalet anställda steg under året till 43 (36), och byrån har stora förhoppningar på framtiden.

"Efter flera framgångsrika år bedömer vi att vår kompetens kommer att vara fortsatt starkt efterfrågad. Jung har vuxit kraftigt de senaste åren och för att stå starka även framöver pågår ett löpande strategiskt arbete med större investeringar i personal och utveckling – ett arbete som fortsätter under 2013" skriver de i verksamhetsberättelsen.Dela sidan: