Dela sidan:

Mittmedia nådde en nettoomsättning på 1 420 (1 549) miljoner kronor under 2012. Medräknat ett statligt driftstöd på 48,7 miljoner kronor samt "övriga rörelseintäkter" landar den totala intäkten på 1 537 miljoner kronor.

Det räcker för att koncernen ska visa ett positivt rörelseresultat på 77,4 (-17,3) miljoner kronor. Men marknaden ser tuff ut. Under 2012 föll annonsintäkterna med hela 10,3 procent.

Trots ett upplagefall på fyra procent ökade upplageintäkterna till 551 (550) miljoner kronor. Dessutom lyckades koncernen spara pengar genom en ökad samrodning mellan tidningarna och tryckerierna, samt en outsourcing av distributionsverksamheten till Posten.

I år kommer cirka 100 medarbetare att frivilligt lämna Mittmedia tack vare sparpaketet som annonserades tidigare i år.

– Vi gjorde ett starkt resultat ifjol tack vara goda insatser av många medarbetare. Det är bra att ha i ryggen eftersom de strukturella utmaningarna och den digitala omställningen fortsätter med full kraft 2013, kommenterar Thomas Peterssohn, vd och koncernchef i Mittmedia.

I samband med den senaste bolagsstämman valdes Jan Friedman in som ny styrelseledamot. Lämnar gör Ulrika Stuart Hamilton som numera är statssekreterare hos jämställdhetsminister Maria Arnholm.Dela sidan: