Dela sidan:

Bonnier Business Press AB är ett moderbolag inom en företagsgrupp som omfattar dagliga affärstidningar.

Bonnier Business Press AB hade under sensate räkenskapsåret en nettoomsättning på 1,7 miljoner kronor och ett resultat efter finansiella kostnader på 180 000 kronor. Jämfört med 2011 har både omsättningen och resultatet ökat. Under 2011 låg omsättningen på 1,3 miljoner kronor och resultatet var - 3,9 miljoner kronor.

Bolaget har i dag 5 anställda varav 4 är män. Löneersättningar under 2012 uppgick till 6,7 miljoner kronor.

I början på maj 2013 fattades beslut om att dotterbolaget Bonnier Business Press International AB ska fusioners in i moderbolaget Bonnier Business Press. Alltså att bolagen går ihop och att samtliga tillgångar och skulder från Bonnier Business Press International övertas av moderbolaget Bonnier Business Press.

Den huvudsakliga verksamheten i Bonnier Business Press International utgörs enligt förvaltningsberättelsen från 2012 årsredovisning, av styrning och utveckling av förlagsverksamheten inom hälso- och sjukvårdssektorn som tillhör Bonnier Business Press affärsområde inom Bonnierkoncernen.

Bonnier Business Press International förvärvade under årets gång både Resumé AB och resterande 50 procent av intresseboalget Pramedi AB som numera bytt namn till Veckans Affärer AB och är nu ett heligt dotterbolag. Både tidningen Resumé och tidningen Veckans Affärer har förvärvats från Bonnier Tidskrifter AB.

Bonnier Business Press International hade under 2012 en omsättning på 303 000 kronor jämfört med 69 000 kronor under 2011. Resultatet efter finansiella poster var en förlust på 980 000 kronor. Under 2011 låg resultatet på strax över 4 miljoner kronor.

Bonnier Business Press balansräkning, alltså den totala slutsumman av alla tillgångar var under 2012 2,3 miljarder kronorDela sidan: