Dela sidan:

Målet med varumärkesarbetet är att skapa en identitet som inspirerar medlemsföretagen att bli mer aktiva i sitt arbete för effektiv och ansvarsfull marknadskommunikation, med stöd av Sveriges Annonsörer.

– Sveriges Annonsörer är en organisation med fantastiska erbjudanden och en gedigen medlemsstock om cirka 550 medlemsföretag, men många av dessa skulle kunna använda sig mycket mer av de tjänster som erbjud, säger Peter Neumeister, creative director på Neumeister. Vår uppgift är nu att tillgängliggöra och förtydliga Sveriges Annonsörers erbjudanden och värderingar på ett inspirerande och relevant sätt. 

De första resultaten av samarbetet väntas bli färdigt under 2014. Dela sidan: