Dela sidan:

I Franz Kafkas världsberömda roman Processen flyttas den anklagade huvudpersonen Josek K runt mellan olika byråkratiska instanser utan att egentligen få veta vad han är anklagad för.

Språkkonsulternas vd, Helena Englund Hjalmarsson, tycker att PRV:s föreläggande angående att bolaget vill varumärkesskydda Grammatikdagen har klara likheter med Processen:
– Vår sammantagna reaktion av föreläggandet är att vi inte vet vad vi ska göra, säger hon.

I föreläggandet finns bland annat formuleringar som:
”Ett märke som endast anger varans/tjänstens art, beskaffenhet, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan/tjänsten är framställd, eller kommer att bli en sedvanlig beteckning för varan/tjänsten i branschen, anses inte ha särskiljningsförmåga och kan därför inte registreras:

– PRV får in massor med ansökningar och den springande punkten är ju att det här är ett helt vanligt ärende. Vi har säkerligen gjort något fel, men PRV:s svar har ju en mallkaraktär, säger Helena Englund Hjalmarsson.

Språkkonsulterna har nu JO-anmält PRV, enligt Metro.

Språklagen kom till 2004 och gör gällande att myndigheter ska uttrycka sig vårdat, enkelt och begripligt:
– Jag tycker att det är obegripligt att man kan skriva det här viset fyra efter att Språklagen har trätt i kraft. Föreläggandet uppfyller inte några krav på ett vårdat, enkelt och begripligt språk, säger Helena Englund Hjalmarsson.

PRV:s chefsjurist, Per Holmstrand, har tagit sig en extra titt på föreläggandet:
– Det handlar inte om någon anklagelse, utan att det finns ett hinder för att en ansökan kan bifallas direkt.

Han tycker visserligen att begreppet särskiljningsförmåga är ett ganska krångligt begrepp, men anser ändå att PRV:s handläggare har gjort ett gott försök att förklara det på ett begripligt sätt:
– Ytterst handlar det ju det hela om att det inte går att varumärkesregistera något allmänt som exempelvis en bil, säger Per Holmstrand.

Han tycker dock att inledningen till föreläggandet kunde ”mjukats upp och populariserats mer.

Här står bland annat:
”Svarar ni innan PRV avgjort ärendet, men PRV anser att hinder mot bifall kvarstår, kommer er ansökan att avslås helt eller delvis enligt 2 kap. 18 § varumärkeslagen, om inte PRV finner skäl att utfärda ett nytt föreläggande.”

Så det tolkas som en pr-kupp då med tanke på att du anser att det ändå inte är så illa formulerat i föreläggandet?
–  Jag vill inte gå så långt som att påstå det. Det är ändå ett gott uppsåt att peka på att myndigheter ska bli mer begripliga, säger Per Holmstrand.Dela sidan: