Dela sidan:

”Gör om och gör rätt.” Så lyder budskapet från Mats Bergstrand och Anders Björck.

Duon menar att det kommande förslaget till presstöd innebär att: ”systemet kommer att följa papperstidningen i graven.” Här menar man att Presstödskommittén ”låtsas” ge branschen en ”digital knuff” när det snarare handlar om en fixering på papperstidningar utan dess like.

Mats Bergstrand och Anders Björck menar i stället att det krävs nya sätt att närma sig problemet med nya medievanor, ett slags alternativ modell.

De båda kommer idag ut med boken ”Att sitta still när båten sjunker” och här granskar man kommitténs förslag och presenteras sin syn på hur ett framtida system borde se ut.

Man tar bland annat upp att SvD får 45 miljoner kronor i stöd 2016 med nuvarande nedtrappning, men med nya förslaget får tidningen 40 miljoner kronor:

”Konstruktionen innebär med kirurgisk precision att Svenska Dagbladet tar igen på gungorna vad man förlorat på karusellen.”, skriver man.

Duon menar också att det inte går att lura experterna i Bryssel med ”lingvistiska finter” genom att ta bort namnet ”storstadsstöd” men ändå behålla stödet till storstadstidningarna.

Mats Bergstrand och Anders Björck vänder sig också mot kommitténs förslag att slopa distributionsstödet, vilket går ut på att spara 61 miljoner kronor som i stället tillförs driftstödet.
”…det innebär samtidigt att de tidningar som idag ingår samdistributionssystemet men inte har driftstöd blir omläggningens förlorare.”

Här menar man exempelvis att Schibsted vinner på att storstadsstödet för SvD bibehålls, medan Bonnier, som endast fått tillgång till samdistributionsstödet, blir förlorare.

Mats Bergstrand och Anders Björck menar också att man måste se det verkliga problemet. Det vill säga oförmågan att hitta en fungerande betalningsmodell för tidningen, vilket inte går att lösa med ett selektivt stöd för papperstidningar, resonerar man.

Duon anser i stället att pengarna borde gå till ett ”riktigt” omställningsstöd:

”Ett sådant stöd är inget kulturstöd utan ett näringsstöd. Det ska därför hanteras av näringsdepartementet och inte kulturdepartementet.”, skriver man.

Mats Bergstrand och Anders Björck vill inte bara att myndigheten som ansvaret sorteras under näringsdepartementet, utan också att namnet ändras till Pressutvecklingsnämnden.

Här menar man också att ingen tidning automatisk ska vara berättigad till ett sådant omställningsstöd, utan alla tidningar och tidningskoncerner ska få ansöka om ett sådant stöd. Det borde också vara teknikneutralt, resonerar man.

Här föreslår man att  ett oberoende medienäringsråd värderar ansökningarna och alla får möjlighet att utvärderas:
”Ingen åtgärd torde dock ha större effekt på den framtida mediekvaliteten än att skapa ett system som ger näringen framtidstro och därmed fortsätter att locka de för ändamålet mest lämpade och begåvade ungdomarna till branschen.”, skriver duon.Dela sidan: