Dela sidan:

Högsta Domstolen fattade i går den 11 september beslut om att neka prövningstillstånd för Anna Toss, i den arvstvist där hon stämt ett antal medlemmar i familjen Bonnier. Det skriver nyhetstjänsten Mediatrender. Därmed kvarstår hovrättens domslut, som innebär att Anna Toss blir utan något ägande i Bonnierkoncernen.

Bakgrunden till arvstvisten är att Lukas Bonniers inomäktenskapliga barn och barnbarn under åren 1947–1984 fick ett antal gåvobrev, totalt 18 stycken. Anna Toss som är utomäktenskaplig dotter har hävdat att dessa gåvor är likställda med testamente, och därmed ska återbäras.

Från Bonnier-familjen har man sökt visa att så inte var fallet. Lukas Bonnier "... hade egna på förhållandena under livstiden riktade intressen - att barn och barnbarn blev bolagsmän och ägare av andelar i familjeföretaget - att företa överlåtelserna", heter det bland annat i familjens argumentation.

Hovrätten konstaterade den 25 maj i år att gåvobreven från Lukas Bonnier till sina inomäktenskapliga barn och barnbarn inte var att likställa med testamente. I och med att HD nu nekat prövningstillstånd, är det hovrättens beslut som gäller.

Arvstvisten har bland annat uppmärksammats i de båda färska böcker som givits ut om Bonnierfamiljen, "Firman" av Bernt Hermele och "Lucke & Lull" av Björn af Kleen.Dela sidan: