Dela sidan:

Björn och Magnus Rosengrens bolag Priority arbetar med affärs- och varumärkesutveckling, design och kommunikation.

Resumé har tidigare berättat att bolaget har tappat sin vice vd, Peter Preisler till King, samt att Erik Tillberg har gått in i ledningsgruppen.

Erik Tillberg har en bakgrund som vd för WPP-byrån Everystone Nordic och IPG-byrån Lowe Plus.

Resumé kan nu berätta att Post Nord samarbetar med Priority. Post Nord uppger att samarbetet beror på just Erik Tillberg.
– Han har jobbat med Posten länge och det var Erik Tillbergs kunskaper vi var ute efter, säger Per Ljungberg.

Han uppger också att arbetet handlar om att jobba med Post Nords varumärke, men utöver det vill inte Per Ljungberg gå djupare in på vad uppdraget har handlat om om.

Catharina Strömsten slutade som strategi- och affärsanalyschef på Post Nord förra året.

Hon slutade efter att hon och Andreas Falkenmark, som är vd för Posten Meddelande, blev ett par.

Catharina Strömsten är idag senior advisor och partner på Priority Group.

Per Ljungberg är tydlig med att Catharina Strömsten inte var skälet till att man anlitade byrån, utan att det just berodde på Erik Tillberg.
– Du får nöja dig med den kommentaren, säger Per Ljungberg.

Har ni anlitat Posten Meddelande?
– Som jag sade så handlar det om ett varumärkesarbete, säger Per Ljungberg.

Har det skett någon öppen upphandling i frågan om ert varumärkesarbete?
– Jag har inte detaljerna kring det hela, men vi lyder under det så kallade försörjningsdirektivet och inte Lagen om offentlig upphandling, LoU, säger Per Ljungberg.

EU:s försörjningsdirektiv reglerar inköp av vatten, energi, transporter och posttjänster.

Det säger bland annat att ”upphandlande enheter skall behandla ekonomiska aktörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara på ett öppet sätt.”

Prioritys partner, Erik Tillberg, hävdar å det bestämdaste att han inte har fått något uppdrag från Andreas Falkenmark, men bekräftar att det har rört sig om ett varumärkesarbete för koncernen.

Han uppger också att Post Nords val berodde på att man ville samarbete med honom själv och att man fick en vanlig offertförfrågan från Post Nord.
– Jag har jobbat som konsult i 20 år och med Posten i olika konstellationer sedan år 2003, vilket gör att jag har arbetat med fyra olika koncernchefer på såväl ägarnivå som för olika divisioner. Min långa erfarenhet av att arbeta med Posten gör att jag ibland blir tillfrågad om särskilda uppdrag, säger Erik Tillberg.

Han uppger också att Priority är ett certifierat bolaget hos Post Nord.

Erik Tillberg hävdar också att Catharina Strömsten inte var en del av det team som arbetade med Post Nords varumärke.

Du tycker ändå att det finns en risk för en jävssituation med tanke på att Catharina Strömsten är tillsammans med en Post Nords högsta chefer?
– Det var som jag tidigare sade min egen kompetens och erfarenhet som man var ute efter, säger Erik Tillberg.Dela sidan: